Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập www.vnkeys.net
VNKeys JavaScript Input
v0.3 - Ngày 10.05.2016 • Đánh dấu 2 lần sẽ xóa dấu. Ví dụ: chữ ẩ sau đó đánh dấu hỏi lần nữa sẽ trở thành â
v0.2 - Ngày 17.04.2016 • Lưu lại input method của user.
v0.1 - Ngày 15.04.2016 • Version test đã được gửi lên public để test.
• Hỗ trợ kiểu gõ: VIQR, VNI, TELEX và kiễu loạn