Hi Guest, chào đón bạn ghé thăm. | Đăng Nhập www.vnkeys.net
VNKeys JavaScript Input
Version mới nhất Download Version 0.3

Các versions củ Như các bạn đã yêu cầu, đây là version 0.02 có nhớ lại kiểu gõ:
Download Version 0.2
Đây là bản Test mình đưa lên để sử dụng, mong các bạn cho ý kiến. Nương tay tí nhé :)
Download Version 0.1